ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ EMAIL info@nosilia.org.gr
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ 2102112395
ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ

e- Φροντίδα Υγείας

 

Στόχοι του προγράμματος
-Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των χρόνιων ασθενών και των ηλικιωμένων με την παροχή νοσηλείας και φροντίδας στο αρεστό οικείο περιβάλλον τους.
-Η ιατρο-νοσηλευτική κάλυψη των ασθενών αυτών κατ’ οίκον, σε συνέχεια της νοσοκομειακής τους περίθαλψης, τους παρέχει αφενός ποιότητα ζωής αλλά και επιπλέον στήριξη ώστε να αντιμετωπίσουν κατά το δυνατόν καλύτερα τα συμπτώματα της νόσου, τόσο οργανικά όσο και ψυχοκοινωνικά.
-Η αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού που ωφελείται από το έργο της Νοσηλείας. Το πρόγραμμα αρχικά θα υλοποιηθεί στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, επιδιώκοντας να βρει υποστηρικτές ώστε να επεκταθεί σταδιακά σε όλη την Αττική.
-Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών της οικογένειας των ασθενών, των ταλαιπωρημένων συνοδών, που ασχολούνται με τη φροντίδα τους.
-Η ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς και η ποιοτική αναβάθμισή τους.

Με το πρόγραμμα e- Φροντίδα Υγείας επιδιώκουμε να εφαρμόσουμε προσωποποιημένη ιατρική (personalized medicine), που σε συνδυασμό με την κατ’ οίκον νοσηλεία και φροντίδα που προσφέρουμε, να δημιουργήσουμε ένα νέο μοντέλο διαχείρισης του χρόνιου ασθενή.

 

Οφέλη
Το πρόγραμμα e-Φροντίδα Υγείας, εκτός από τα προφανή πλεονεκτήματα που παρέχει στον ασθενή και την οικογένειά του, βοηθά και στην αντιμετώπιση του COVID-19.
Πιο συγκεκριμένα, αντιμετωπίζει ύποπτα συμπτώματα στο σπίτι του ασθενή, αποφεύγοντας τη διασπορά τους και περιορίζει τις μη αναγκαίες επισκέψεις στο νοσοκομείο.
Έτσι και ο ασθενής προφυλάσσεται από ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις και αποσυμφορίζονται οι δομές και οι πόροι του συστήματος υγείας.

Ειδικότερα επιτυγχάνονται:

-Η έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη,
-Η εξατομικευμένη φροντίδα,
-Η διασύνδεση χρόνιων ασθενών με γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και άλλους επαγγελματίες υγείας, δωρεάν και εύκολα,
-Η προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της μείωσης των ρύπων από μετακινήσεις των ασθενών προς νοσοκομεία ή/και των ειδικών επαγγελματιών στα σπίτια των ασθενών καθώς και η εξοικονόμηση της χρήσης χαρτιού.

 

Ιδρυτικός Δωρητής του προγράμματος                                            

 

 

 

 

Δωρητής   

 

 

 

 

Γεωγραφική  κάλυψη: Κεντρικές περιοχές της Αθήνας.

 

Για να δείτε και να κατεβάσετε:

-το Δελτίο Τύπου, πατήστε εδώ.

-το φυλλάδιο του προγράμματος, πατήστε εδώ.

-τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα, πατήστε εδώ.

Δείτε  εδώ  τον τρόπο ένταξης στα προγράμματα της Νοσηλείας.