ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ EMAIL info@nosilia.org.gr
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ 2102112395
ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ

Οργανωτική Δομή – ΔΣ – Καταστατικό

Οι άνθρωποι της Νοσηλείας, συνεργάζονται με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία και τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού αποτυπώματος του Οργανισμού. Τα μέλη της Ομάδας μας συμμετέχουν διαρκώς σε εκπαιδευτικά προγράμματα Επαγγελματιών Υγείας και ενδυνάμωσης ικανοτήτων Στελεχών ΜΚΟ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εθελοντές και περιλαμβάνει τον Πρόεδρο, την Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, την Ταμία, την Αναπλ. Ταμία και τρία αναπληρωματικά μέλη.

Το επιστημονικό έργο του Οργανισμού σχεδιάζεται και συντονίζεται από ειδικούς επαγγελματίες υγείας και εγκρίνεται από πολυμελή Διεπιστημονική Επιτροπή.

Για τη στρατηγική ανάπτυξη του Οργανισμού συνεργάζεται το Διοικητικό Συμβούλιο, η Ομάδα Διαχείρισης, ο Υπεύθυνος Ανάπτυξης και εξέυρεσης πόρων και η επίσης πολυμελής Συμβουλευτική Επιτροπή της Νοσηλείας.

Η Ομάδα Διαχείρισης αποτελείται από τον Διευθυντή και τους Υπεύθυνους των Τμημάτων Διοίκησης και Προγραμμάτων.

Ο Οργανισμός απασχολεί 3 εργαζόμενους, φροντίζοντας να διατηρεί έναν σταθερό πυρήνα, με τους εθελοντές να συνεπικουρούν στο έργο τους. Επιπλέον, το ανθρώπινο δυναμικό της Νοσηλείας ενισχύεται από Project based εργαζόμενους/ συνεργάτες.

Περισσότερα από 130 άτομα αποτελούν τη δεξαμενή των εθελοντών μας και υποστηρίζουν τον Οργανισμό τόσο στις Διοικητικές Λειτουργίες όσο και στα Προγράμματα φροντίδας ασθενών.
 

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Δρ Ιωάννης Π. Κωνσταντινίδης
Αντιπρόεδρος: Γεωργία Αμπουμόγλι- Γαλλιού
Γραμματέας: Γεώργιος Ρούσσος
Ταμίας: Σοφία Βαρβουτσή
Αναπλ. Ταμίας: Λαμπρινή (Μίνα) Γιωτάκη

Αναπληρωματικά Μέλη:
Αλεξάνδρα (Αλέκα) Μπέτη
Καλλιόπη Καραμπαλίκογλου
Δημήτρης Ζαφειρόπουλος

Διεύθυνση Οργανισμού: Όλγα Παπαδοηλιοπούλου
Γραμματειακή Υποστήριξη: Ελένη Γκάτζιου
Υποστήριξη Προγραμμάτων φροντίδας ασθενών: Κατερίνα Λιάκου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 2018

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ