ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ EMAIL info@nosilia.org.gr
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ 2102112395
ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ

Ψυχολογική και Επικοινωνιακή Διαχείριση της πανδημίας SARS-CoV2

Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην ψυχική υγεία αποκρυσταλλώνονται πλέον με τον πιο ευδιάκριτο τρόπο, συχνά και με τον πιο δραματικό. Γίνεται όλο και περισσότερο αισθητή η ανάγκη εύρεσης μεθόδων αντιμετώπισης του ψυχικού άχθους, προκειμένου να καταστήσουμε την πανδημία όσο το δυνατόν ανώδυνη. Η μέριμνα είναι εφικτή και ασφαλώς ευκταία, ακολουθώντας κάποιες διαχειριστικές οδηγίες εύκολα εφαρμόσιμες ανά πάσα στιγμή.

Senior woman standing alone at home

Συνοπτικά χρειάζεται να προσέξουμε ορισμένα από τα παρακάτω σημεία, ως γενικές κατευθύνσεις διαχείρισης της δυσφορίας απέναντι στον εγκλεισμό.

1. Η διατήρηση καθώς και η διέυρυνση της επικοινωνίας με τους σημαντικούς άλλους (αγαπημένα πρόσωπα) επενεργεί ανακουφιστικά. Η επινόηση εκφραστικών τρόπων ανάδειξης και διατύπωσης συναισθημάτων στους οικείους μας τίθεται ως παράδειγμα. Η χρήση τεχνολογικών μέσων (τηλέφωνο, email) μπορεί να βοηθήσει. Οτιδήποτε προάγει την επικοινωνία αποτελεί μέσο ψυχικού κατευνασμού.

2. Η συγκρότηση μιας απαράβατης καθημερινής ρουτίνας.

3. Προετοιμασία ενός σχεδίου δράσης για την περίπτωση νόσησης.

4. Φροντίδα της σωματικής υγείας (ποιοτική διατροφή, αποφυγή βλαπτικών συνηθειών, επαρκής ύπνος, άσκηση).

5. Η απομάκρυνση από ακατάσχετες πληροφορίες και ειδήσεις γύρω απο την πανδημία (infodemic) είναι κρίσιμα απαραίτητη. Ο καταιγισμός πληροφοριών δημιουργεί ανασφάλεια και αναστάτωση. Ελέγχουμε προσεκτικά τις ενημερωτικές πηγές.

6. Θέτουμε μέρος του χρόνου μας στην εκμάθηση (ή επανεκμάθηση) δεξιοτήτων καθώς και στην ευεργετική επίδραση που προσφέρει η επαφή με την τέχνη.

Θάνος Καλογιάννης
Ψυχολόγος